Likvidace právnických osob. Poradenství v likvidaci. Asistence likvidátorům.

Likvidátor nemusí vědět o likvidaci vůbec nic, víme to my………

 • Asistenční činnost pro likvidátora   při zrušení  subjektu s likvidací – likvidace právnických osob dle občanského zákoníku a zákona o korporacích.
 • Poradenská činnost v rozhodovacím procesu před vstupem do likvidace

Asistence likvidátorůmJste likvidátorem a nevíte jak dál? Jste povolána nebo povolán usnesením soudu do pozice likvidátora? Likvidátora  družstva, obchodní společnosti, spolku nechce nikdo dělat?  Na základě smlouvy Vás likvidací bez problému provedeme. Potřebujete  k tomu pouze internet, nic jiného. Žádné znalosti o likvidačním procesu. Je to nejlevnější cesta, jak se vypořádat s likvidací…..klikněte zde

Máme řešení – likvidátora provedeme celou likvidací. Má to nesporné výhody:

 • je to zaručeně nejlevnější řešení – základní cena 5 tis. Kč+DPH
 • nemusíte nic nikomu předávat (externímu likvidátorovi, firmě, advokátovi…)
 • nic neriskujete po případném prodeji firmy
 • pokud jste zároveň společník, družstevník, člen, máte neustále přehled o firmě
 • můžete být za činnost likvidátora odměňován z likvidovaného subjektu (nebo funkci vykonávat zdarma)
 • časově vás to omezí jen minimálně ( stažení dokumentu z E-mail, případně doplnění o to, co nevíme, odeslání – nic víc)
 • harmonogram máme nastavený tak, aby byla likvidace  co nejdříve ukončena, zákonné termíny respektujeme v minimální variantě

Popis činnosti:

 • Asistenční činnost pro likvidátora v oblasti zrušení právnické osoby s likvidací – veřejná obchodní společnost,  společnost s ručením omezeným, akciová společnost, obecně prospěšná společnost, družstvo, bytové družstvo, komanditní společnost, občanské sdružení (nyní spolky). Úkolem naší firmy je provést likvidátora celým procesem likvidace. Je to nejlevnější způsob, jak zlikvidovat nefunkční subjekt včetně spolku. Likvidátor nemusí vědět o likvidaci vůbec nic. Stačí pouze stáhnout v pravý čas, který hlídáme my dle harmonogramu likvidace, z obdrženého E-mail připravený dokument i s adresou, formálně zkontrolovat, podepsat a odeslat. Není třeba hlídat žádné termíny. Harmonogram je nastaven na minimální zákonnou dobu, likvidaci lze brzy zvládnout. I návrh na výmaz není problém, vše máme připravené. Máme prezentace a dokumenty k návrhu na zápis změn na počátku likvidace (ne vždy je třeba notářský zápis).

Poznámka:

 • Pro řešení likvidace existuje mnoho variant, ale všechny jsou podstatně dražší než naše.  Lze povolat profesionálního likvidátora (likvidátora může dělat kdokoliv, právně způsobilý a s čistým rejstříkem trestů), ale ten má život komplikovaný novou legislativou – někdo  domyslel, že je likvidátor statutár, což by nebylo tak zlé, ale musí být jako statutár odměňován – včetně daní a odvodu zdravotního pojištění. Finanční úřad nad tím bedlivě bdí. To likvidaci komplikuje. Dříve tato činnost byla bez problému likvidátorem, pracujícím jako OSVČ, fakturována, a řádně zdaněna a podrobena odvodům. OSVČ, živící se sám, a ručící veškerým svým majetkem, se ovšem u nás stal nepřítelem státu. Tím byli profesionální likvidátoři vymýceni, stejně tak jako Komora správců majetku a likvidátorů. Další variantou je, že povolaný likvidátor zplnomocní třetí osobu, která za něj jedná. Advokáta, právníka, ekonoma atd. Ale tím se povolaný likvidátor samozřejmě nezbavuje odpovědnosti za likvidaci a navíc je tato varianta několikanásobně dražší. Další variantou je prodej firmy. Třeba i s dluhy. Ale od 1. 8. 2017 je to už složitější a tím podstatně dražší. Je pravdou, že prodávajícího už pak nezajímá, co se s firmou děje dál, ale historie i se jmény bývalých majitelů je stále k dispozici na www.justice.cz (stačí zatrhnout volbu „i vymazané“, je to poněkud nelogické, ale je to tak). Po prodeji není nikdy jisté, co se s firmou bude dít dál, nemusí skončit právě v likvidaci. Poslední variantou je ta, že se v procesu likvidátor zmítá sám, činí neúplná nebo zmatečná podání, sbírá usnesení rejstříkového soudu o doplnění a opravách a vystavuje se nebezpečí různých pokut.. A to, co je nutno doplnit do 15 dnů, a příslušný úřad na to má nejméně měsíc, mluví za své. Tak je to na zvážení, jakou službu vybrat. Pokud si vyberete nás, stačí kliknout na smlouvu o dílo.
 • Návrh smlouvy ke stažení je ve formátu MS Word .docx  zde.
 • Návrh smlouvy ke stažení je ve starém formátu MS Word .doc   zde.

Dále firma Pulsar zajišťuje:

 • Lektorská činnost v oblasti likvidací  (semináře, přednášky)
 • Pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, lektorská činnost (likvidace, veřejné dražby, výpočetní technika)
 • Zprostředkování znaleckých posudků z oblasti výpočetní techniky, kancelářských strojů, vybavení kanceláři a nábytku, lékařských přístrojů a vybavení ordinací a nemocnic, laboratorních přístrojů a vybavení laboratoří (www.posudek.cz)

Firma Pulsar  s.r.o. byla založena už v roce 1993. Má dlouholetou tradici v oblasti obchodu, zejména s výpočetní technikou, v oblasti zprostředkování a v oblasti pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.

Kancelář : Šumavská 33 (budova A), 602 00  Brno, kancelář 1205

  • Skype  jednatele : zdenek_jelinek
  • Facebook jednatele : jelinek@posudek.cz
  • ID – datová schránka : 4e77qt