Semináře a konzultace

Konzultace k likvidacím

Na základě telefonické domluvy (tel. 603427013, E-mail likvidace@pulsar.cz) je možno sjednat konzultaci k jakékoliv problematice likvidací. Cena konzultační hodiny je 1 000.-Kč (+ 21% DPH) pro jednoho až tři zájemce v naší kanceláři nebo přímo u klienta kdekoliv v ČR 2 500- Kč/hod. (+ 21% DPH) + cestovní náhrada za cestu vozem (cca 6 Kč/km)+ náhrada za promeškaný čas (100.- Kč za půlhodinu).  Konzultace povede ze strany Pulsar. s.r.o. Ing. Zdeněk Jelínek, emeritní konkurzní správce a dlouholetý president Komory správců a likvidátorů. Během hodiny lze probrat veškerý postup likvidace a odpovědět na otázky.

Cena telefonické konzultace 300 Kč + 21% DPH stejně tak i cena odpovědi na E-mail 300.- Kč + 21% DPH.

Semináře „Likvidace firmy až po návrh na  výmaz z obchodního rejstříku“

  • A/ Semináře pořádané vzdělávací agenturou CML PLus:

Semináře se konají na základě zájmu klientů po domluvě s CML Plus. Na základě změny filosofie CML Plus již nejsou vypisovány žádné semináře v žádném oboru. Vše je ponecháno na zájmu zákazníka uspořádat pro něj seminář. Tedy při dostatečném počtu zájemců a po zvážení ze strany CML Plus bude seminář  uspořádán.

Pulsar s.r.o zajišťuje lektora a prezentační materiály z přednášky, technicky vše zabezpečuje obchodní společnost CML PLus – www.cmlplus.cz

V Brně jsou začátky seminářů v 9:00 hodin a trvají do 14:00. V Praze seminář začíná v 10:00 a končí v 15:00.

Název semináře:

Rozhodnutí o zrušení podnikatelského subjektu s likvidací a podrobný postup likvidace až po výmaz z obchodního rejstříku.

  • Semináře organizuje společnost CML Plus. www.cmlplus.cz.
  • Seminář přinese celý postup likvidace včetně včetně všech úskalí, které je nutno překonat.  Velký prostor je ponechán otázkám účastníků a obecně diskusi. Ze semináře si účastník odnese mnoho užitečných materiálů a na mnohém dalším se domluví.
  • Přednáší většinou Ing. Zdeněk Jelínek, likvidátor.

B/ Semináře lektorsky zajišťované  obchodní společností PULSAR, s.r.o. pro konkrétního klienta

  • Semináře lektorsky zajišťované firmou Pulsar s.r.o., jsou určeny pro konkrétní společnosti, které mají v úmyslu provést likvidaci a chtějí znát úlohy jednotlivých složek organizační struktury v průběhu likvidačního procesu a seznámit se s postupem likvidace. Pulsar s.r.o poskytne lektora a zajistí veškeré prezentační materiály.
    • Účast posluchačů zajišťuje zájemce.
    • Další organizační zajištění je již standardně na zájemci (prostory, technika, občerstvení atd.) Většinou se tyto semináře konají v sídle zájemce. Po domluvě může Pulsar s.r.o. zajistit i prostory včetně služeb (například  v Brně, Praze, Novém Jičíně nebo ve výborné restauraci na Seči).
  • Cena za seminář je 10 000.- Kč + 21% DPH pro neomezený počet účastníků. V ceně jsou zahrnuty prezentační materiály. Problematiku lze zvládnout za tři hodiny včetně odpovědí na dotazy.