Ceník služeb pro rok 2024

 

 

Ceník dle stavu subjektu pro obě etapy likvidace

Subjekty (s.r.o., spolky, k.s., o.p.s., družstva, v.o.s.) bez majetku, bez věřitelů, dlouhodobě nepodnikající (mimo akciovou společnost). Tato cena se výhradně týká společnosti s ručením omezeným, veřejných obchodních společností, obecně prospěšných společností, spolků, obecně prospěšných společností, a to bez majetku, bez zaměstnanců, a s nulovou činností – tzv. „mrtvý subjekt“ : Cena 2 x 2 700.- Kč + 21 % DPH (celkem 5 400.- Kč + DPH, druhá splátka za druhou etapu likvidace bude fakturována cca až po 4 měsících)

Běžná společnost s ručením omezeným, dosud fungující, stejně tak v.o.s., o.p.s., družstvo, bytové družstvo, spolek,  obecně subjekt s minimálním majetkem, případně s minimem zaměstnanců, a s postupným útlumem činnosti v likvidaci (mimo akciovou společnost):  Cena 2 x 4 000.- Kč + 21 % DPH (celkem 8 000.- Kč + DPH)

Subjekt s věřiteli a s majetkem, se zaměstnanci, nebo subjekt, kde majetek nepostačuje  na insolvenční řízení, subjekt se soudními spory, subjekt na hranici insolvenčního návrhu:  Cena 2 x 5 000.- Kč + 21% DPH (celkem 10 000.- Kč + DPH)

Akciová společnost a komanditní společnost bez ohledu na výši majetku a činnost: Cena 2 x 7 000.- Kč + 21%  DPH (celkem 14 000.- Kč + DPH)

Subjekty (s.r.o., spolky, k.s., o.p.s., družstva, v.o.s.) s již rozpracovanou likvidací. Zde bude cena stanovena dohodou. Předpokladem je již provedené nejméně zveřejnění v Obchodním věstníku a zajištění archiválií s místně příslušným archivem.

Smluvní cena je rozdělena na platbu dvakrát jedna polovina sjednané částky plus DPH ve výši 21 %. První část platby bude fakturována s datem podpisu smlouvy, platí do doby zaslání Konečné zprávy likvidátora.  Druhá část bude fakturována 14 dní před uplynutím 3 měsíců od druhého zveřejnění vstupu do likvidace v Obchodním věstníku, aby mohla být částka zaúčtována do nutných výdajů likvidace před poslední účetní závěrkou subjektu v likvidaci.  Splatnost faktur je vždy 14 dní od data vystavení. První část platby odpovídá všem úkonům od počátku likvidace po naplnění tří měsíců po zveřejnění, druhá část odpovídá etapě přípravy návrhu na výmaz z veřejného rejstříku od zpracování Konečné zprávy likvidátora včetně.

Po dohodě je možno zaplatit celou částku v jedné splátce. V tomto případě bude nastavena měsíční splatnost faktury.

 

Smlouvu, ve které je popsána celá činnost poradenství, po možné základní domluvě zejména na ceně (telefon 603427013, E-mail pulsar@pulsar.cz, likvidace@pulsar.cz)  v případě zájmu stáhněte a uložte, doplňte na první a druhé straně v tabulce, a také ve stati ceny za dílo  dle níže uvedeného ceníku nebo dle domluvy. Podepsanou smlouvu zašlete prostřednictvím E-mail likvidace@pulsar.cz, datové schránky nebo poštou (potom 2x). ID – datová schránka : 6z5vrbc. Ihned po podpisu smlouvy zahajujeme činnost. Pokud je smlouva podepsaná ještě před datem vstupu do likvidace, časové omezení smlouvy platí až od data vstupu.):

 

 

Kancelář  (provozovna): Botanická 834/56, 602 00 Brno-střed (budova AQUATIS, a.s.)
Místnost 013
Kontaktní osoba : Ing. Zdeněk Jelínek, jednatel společnosti
Tel.: +420 603427013
(Náhradní e-mail v případě výpadku: zdjelen@gmail.com nebo zdenek.jelinek@seznam.cz)
ID datové schránky: 6z5vrbc
 
*Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele uvádí, že pokud by vznikl mezi prodávajícím a spotřebitelem spotřebitelský spor, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení takových spotřebitelských sporů je podle jmenovaného zákona Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).