Asistence likvidátorům – smlouva se zájemcem

Asistenční pomoc pro likvidátora při likvidaci právnické osoby – zrušení subjektu s likvidací a vstupu do likvidace. Likvidátor povolaný subjektem nebo soudem je proveden celou likvidací – viz odkaz „Postup likvidace“. Obdrží v pravý čas dle harmonogramu likvidace vygenerovaná podání včetně adres a jen je podepíše a odešle. Má možnost komunikace prostřednictvím E-mail, telefonu i nástrojů sociální komunikace (FB, Skype, Viber, WhatsApp…)

O likvidaci likvidátor nemusí vědět vůbec nic. Je to nejlevnější způsob likvidace. Vše je napsáno ve smlouvě:

Smlouvu, ve které je popsána celá činnost poradenství, po možné základní domluvě zejména na ceně (telefon 603427013, E-mail pulsar@pulsar.cz, likvidace@pulsar.cz)  v případě zájmu o pomoc uložte, doplňte na první straně v tabulce, a také ve stati ceny za dílo  dle níže uvedeného ceníku. Smlouvu 2x vytiskněte, podepište a zašlete obyčejnou poštou na dresu Pulsar, s.r.o. Šumavská 33, 602 00  Brno. My jeden námi podepsaný výtisk zaručeně stejnou cestou vrátíme.

Ceník služeb pro likvidace z rozhodnutí subjektu i z moci soudní:

 • Subjekty (s.r.o., spolky, k.s., o.p.s., družstva, v.o.s.) bez majetku, bez věřitelů, dlouhodobě nepodnikající (mimo akciovou společnost). Jedná se o základní cenu pro obecně „mrtvý“ subjekt (pokud je již likvidace rozpracovaná, je možné adekvátní snížení ceny dohodou.) :
  • od 6 000.-  Kč plus 21% DPH
 • Běžná společnost s ručením omezeným, v.o.s., o.p.s., družstvo, bytové družstvo, spolek,  obecně subjekt s majetkem, bez zaměstnanců, a postupným útlumem činnosti v likvidaci (mimo akciovou společnost):
  • od 8 000,-Kč plus 21% DPH
 • Subjekt s věřiteli a s majetkem, se zaměstnanci, nebo subjekt, kde majetek nepostačuje  na insolvenční řízení, subjekt se soudními spory, subjekt na hranici insolvenčního návrhu
  • od 10 000,-Kč plus 21% DPH
 • Akciová společnost:
  • od 13 000.-Kč  plus 21% DPH

Platby jsou rozděleny,  na dvě stejné poloviny se splatností faktur 14 dní (je možno dohodnout nebo ve smlouvě vyznačit platbu jednorázově, potom je  splatnost 31 dní). Splatnost na poloviny je nastavena tak, že vyprší vždy až po zaslání odpovídajících materiálů v dané etapě likvidace. Faktura na druhou platbu je zaslána po třech měsících po zveřejnění tak, aby mohla být ještě zaúčtována do likvidace. Platbu hradí likvidovaný subjekt jako nutný výdaj likvidace, pokud je subjekt plátce DPH, uplatní odpočet.

Smlouva má platnost půl roku, likvidace se dá za tuto dobu s rezervou zvládnout. Po půl roce od podpisu smlouva automaticky zaniká. Nicméně, jako bonus pokračujeme v poradenství dále, pokud bylo zdržení způsobeno třetí osobou, což je více méně pravidlem. Postup likvidace je zde.

Pokud se smlouvou již souhlasíte, nebo po telefonické domluvě na tel. 603427013 odsouhlasíme obsah, můžete jednoduše  poslat smlouvu již podepsanou v .pdf  pomocí datové schránky 4e77qt (musíte mít předplacenu službu pro odesílání mimo státní instituce). My doplníme náš podpis a zašleme zpět do vaší datové schránky.

Pozn. O tom, zda platí či neplatí smlouva zaslaná jako sken prostřednictvím prostého E-mail se stále diskutuje, a stále není jednotný názor. Je pravdou, že z hlediska informatika je průkazná hlavička stránky, případně celý zdrojový kód. Ale co na to třeba finanční úřad při kontrole….

Dotazy (domluva na ceně, úprava smlouvy):

Poradenství v daňové oblasti a účetnictví poskytujeme pouze rámcově, co se týče termínů a pod. Na tuto oblast nemáme přímo ve firmě specialistu, neboť by to velmi výrazně zvýšilo cenu, a přitom drtivá většina subjektů již má účetního specialistu, který dlouhodobě tuto oblast zajišťuje. V této oblasti  spolupracujeme s externími lidmi a pokud máte problém, například se sestavením závěrek, doporučíme vám erudovaného odborníka, který má zkušenosti jak s účtováním v likvidacích, tak i konkurzech. Domluva na rozsahu práce i na honorování těchto prací pak už zůstává na vás. Naše společnost na zprostředkování nikterak neprofituje, jen sdělíme kontakt. Můžeme  předat pouze některé zkušenosti z proběhlých likvidací. Zkušeností máme mnoho, jen nejsme na daně a účetnictví přímí odborníci. Na druhé straně z pomoci více než 200 firmám máme mnoho  zpětných vazeb.

Jednatel společnosti Pulsar s.r.o. poskytuje z pozice dlouholetého emeritního presidenta Komory správců majetku a likvidátorů, a z pozice emeritního konkursního správce jednorázové konzultace pro osoby, které nemají, nebo ještě nemají s námi podepsanou smlouvu. Vždy dle telefonické dohody (603 427 013) nebo ujednání prostřednictvím E-mail likvidace@pulsar.cz. .

Informace : 603427013,  532091071, E-mail: pulsar@pulsar.cz, likvidace@pulsar.cz


Výhody pro likvidátora, pokud se nechá likvidací provést:

Likvidátorem subjektu je jmenována a zůstává osoba blízká subjektu – jednatel, člen představenstva, člen výboru družstva, majoritní akcionář a pod. Je tomu tak i u likvidací z moci soudní, pokud to není insolvenční správce. Společnost dobře zná, disponuje všemi platebními prostředky jak doposud, a nemusí mít obavy z případné špatné činnosti najatého likvidátora. Zná účetního. Likvidátor ze subjektu nemusí nikoho zaučovat ani hlídat, předávat materiály.  Neriskuje, že se jeho společnost dostane do nepravých rukou při jejím případném prodeji.

V případě nutnosti pomůžeme s podáním insolvenčního návrhu.

Vzdálenost od Brna naprosto nerozhoduje. Spojení je nataženo všude.  Pomáháme při likvidaci v současnosti  několika firmám v Praze, Ústí nad Labem, několika v Ostravě, Hradci Králové, Brně………Vše probíhá elektronicky prostřednictvím E-mail, (ale při dotazech je možno použít i Skype, WhatsApp, Viber….co komu vyhovuje), nebo telefonicky v rámci běžné pracovní doby. Pokud je to možné, komunikujeme prostřednictvím E-mail kdykoliv, bez časového omezení, i o víkendech a svátcích.