Smlouva s likvidátorem, ceník služeb pro rok 2023.

 

Likvidátor je proveden celou likvidací. Veškerá podání obdrží v pravý čas vyhotovená pouze k podpisu a odeslání na připravenou adresu. O procesu likvidace nemusí vědět vůbec nic. Nic jednoduššího již není. Kontaktujte nás – likvidace@pulsar.cz. Poradíme, jak začít. Telefon 603427013

Základní smluvní cena je stanovena na celý úkon poradenství pro subjekt pro již „mrtvý subjekt“ na dobu 6 měsíců ve výši 5 200.- Kč + 21%DPH. Placena je ve dvou stejných splátkách. Tato cena se výhradně týká subjektů bez majetku, bez zaměstnanců a s nulovou činností. Pokud není splněna tato podmínka, bude cena stanovena dohodou smluvních stran dle níže uvedeného ceníku. Objednatel se přitom zavazuje, že neuvede ve smlouvě údaje, které neodpovídají stavu subjektu.

Ceník dle stavu subjektu:

Pro smlouvy v roce 2023 jsme zvýšili vzhledem k inflaci základní cenu o symbolických 200.- Kč.

Subjekty (s.r.o., spolky, k.s., o.p.s., družstva, v.o.s.) bez majetku, bez věřitelů, dlouhodobě nepodnikající (mimo akciovou společnost). Jedná se o základní cenu pro obecně „mrtvý“ subjekt a sazba je za celý proces likvidace: Cena 2 x 2600 Kč + 21 % DPH (celkem pouze 5 200.- Kč + DPH, druhá splátka cca až po 4 měsících)

Běžná společnost s ručením omezeným, dosud omezeně fungující, stejně tak v.o.s., o.p.s., družstvo, bytové družstvo, spolek,  obecně subjekt s minimálním majetkem, případně s minimem zaměstnanců, a s postupným útlumem činnosti v likvidaci (mimo akciovou společnost).  Cena 2 x 4 000 Kč + 21 % DPH (Celkem 8 000.- Kč + DPH)

Subjekt s věřiteli a s majetkem, se zaměstnanci,  vztahy s třetími osobami, nebo subjekt, kde majetek nepostačuje  na insolvenční řízení a pokračuje v likvidaci, subjekt se soudními spory. Cena 2 x 5000.- Kč + 21% DPH (Celkem 10 000.- Kč+ DPH)

Akciová společnost:  Cena 2 x 7 000.- Kč + 21%  DPH  (Celkem 14 000.- Kč + DPH)

Subjekty (s.r.o., spolky, k.s., o.p.s., družstva, v.o.s.) s již rozpracovanou likvidací, s předpokladem provedené nejméně  jedno zveřejnění v Obchodním věstníku a zajištění archiválií s místně příslušným archivem. Cena dohodou podle stavu likvidace, možná i pouze  jedna splátka (nebo pouze pokyny a návody k  podání návrhu na výmaz s cca 15-ti přílohami)

Smluvní cena je rozdělena na platbu dvakrát jedna polovina sjednané částky plus DPH ve výši 21 %. První část platby bude fakturována s datem podpisu smlouvy, platí do doby zaslání Konečné zprávy likvidátora.  Druhá část bude fakturována 14 dní před uplynutím 3 měsíců od druhého zveřejnění vstupu do likvidace v Obchodním věstníku, aby mohla být částka zaúčtována do nutných výdajů likvidace před poslední účetní závěrkou subjektu v likvidaci.  Splatnost faktur je vždy 14 dní od data vystavení. První část platby odpovídá všem úkonům od počátku likvidace po naplnění tří měsíců po zveřejnění, druhá část odpovídá etapě přípravy návrhu na výmaz z veřejného rejstříku od zpracování Konečné zprávy likvidátora včetně.

Po dohodě je možno zaplatit celou částku v jedné splátce. V tomto případě bude nastavena měsíční splatnost faktury.

Smlouvu, ve které je popsána celá činnost poradenství, po možné základní domluvě zejména na ceně (telefon 603427013, E-mail pulsar@pulsar.cz, likvidace@pulsar.cz)  v případě zájmu stáhněte a uložte, doplňte na první a druhé straně v tabulce, a také ve stati ceny za dílo  dle níže uvedeného ceníku nebo dle domluvy. Podepsanou smlouvu zašlete prostřednictvím E-mail likvidace@pulsar.cz, datové schránky nebo poštou (potom 2x). ID – datová schránka : 6z5vrbc. Ihned po podpisu smlouvy zahajujeme činnost. Pokud je smlouva podepsaná ještě před datem vstupu do likvidace, časové omezení smlouvy platí až od data vstupu.):

 
Kancelář  (provozovna): Botanická 834/56, 602 00 Brno-střed (budova AQUATIS, a.s.)
Místnost 013
Kontaktní osoba : Ing. Zdeněk Jelínek, jednatel společnosti
Tel.: +420 603427013
(Náhradní e-mail v případě výpadku: zdjelen@gmail.com nebo zdenek.jelinek@seznam.cz)
ID datové schránky: 6z5vrbc
 
*Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele uvádí, že pokud by vznikl mezi prodávajícím a spotřebitelem spotřebitelský spor, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení takových spotřebitelských sporů je podle jmenovaného zákona Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).